IMG-20180209-WA0033_edited.jpg

Suchand Bansuli

Postdoctoral Students
Ph. D Students

Samrat Sahu

Ankush Banerjee

Sourav Sekhar Bera

Md. Raja Sk.

Haripriyo Mondal

Shuvendu Saha

34278661_601712923529918_841915901720448

Samrat Kundu

IMG-20191126-WA0013.jpg

Arya Bhattacharyya

2019-03-31-22-28-06-067.jpg

Minakshi Ghosh

Ganesh Karan

Master Students
20191118_155243_edited.jpg

Suparna Dutta

IMG20191215215816_1_edited.jpg

Manik Lal Maity

Designed by Samrat